ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II
นักวิจัย : สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ . (2554). การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ . 2554. "การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ . "การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์ . การพัฒนาเยื่อเลือกผ่านสำหรับการแยก และทำบริสุทธิ์เอธานอลในกระบวนการหมักชีวมวล II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.