ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ . (2554). อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ . 2554. "อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ . "อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ . อิทธิพลของลักษณะของทางออกต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของชั้นแขวนลอยเฉลี่ยตลอดหน้าตัดในท่อยืนของเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.