ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน
นักวิจัย : สุจิตรา ยังมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา ยังมี . (2545). การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจิตรา ยังมี . 2545. "การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจิตรา ยังมี . "การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สุจิตรา ยังมี . การสังเคราะห์สมบัติสเปกโทรสโกปี สมบัติทางแม่เหล็กและโครงสร้างผลึกของสารประกอบเชิงซ้อนพอลินิวเครียร์คอปเปอร์ (II) ที่มีออกซิแอนไอออนเป็นลิเกนด์สะพาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.