ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว
นักวิจัย : เด่นพงษ์ สุดภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เด่นพงษ์ สุดภักดี . (2545). การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เด่นพงษ์ สุดภักดี . 2545. "การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เด่นพงษ์ สุดภักดี . "การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
เด่นพงษ์ สุดภักดี . การศึกษาคุณลักษณะการไหลและการถ่ายโอนความร้อนของแอลกอฮอล์เหลวผ่านช่องขนาดจิ๋ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.