ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ
นักวิจัย : พงศกร พรรณรัตนศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . (2553). การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . 2553. "การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . "การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . การวัดปริมาณการดูดซับสารอันตรายปนเปื้อนในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีลดการดูดซับ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.