ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : พงศกร พรรณรัตนศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . 2553. "การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . "การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พงศกร พรรณรัตนศิลป์ . การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มที่มีอยู่ด้วยเข็มพืดในแบบจำลองในห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.