ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด
นักวิจัย : สมนึก วรวิเศษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก วรวิเศษ . (2554). การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมนึก วรวิเศษ . 2554. "การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมนึก วรวิเศษ . "การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สมนึก วรวิเศษ . การศึกษาลักษณะเฉพาะของโคเรกกุลาคลิฟฟอร์ดเซไมกรุ๊ปของเซตของการส่งทั้งหมด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.