ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก
นักวิจัย : วีระชัย สาระคร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย สาระคร . (2554). การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สาระคร . 2554. "การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สาระคร . "การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วีระชัย สาระคร . การประยุกต์การแบ่งกริดด้วยรูปสี่เหลี่ยมที่ไร้ระเบียบกับโดเมนของปัญหาแม็กนีโตเทลลูริก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.