ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์
นักวิจัย : ประมินทร์ อาจฤทธิ์
คำค้น : ถึงความ , ขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์ , กล้ามเนื้อลม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . (2549). การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . 2549. "การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . "การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ประมินทร์ อาจฤทธิ์ . การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้กล้ามเนื้อลมสำหรับควบคุมระบบขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.