ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป
นักวิจัย : นภัสถ์ ไตรโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . (2553). เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . 2553. "เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . "เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยโปรแกรม Lab view เพื่อใช้ในการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุฟิล์มบางและเพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในไบโอเซ็นเซอร์ชิป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.