ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7
นักวิจัย : จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . (2551). การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . 2551. "การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . "การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ . การศึกษาอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมปอซโซลานประเภทเถ้าลอยด้วยวิธี Galvanostatic Pulse Method (GPM) บน ARM7. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.