ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan)
นักวิจัย : นิรมล รังสยาธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิรมล รังสยาธร . (2552). ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรมล รังสยาธร . 2552. "ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรมล รังสยาธร . "ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
นิรมล รังสยาธร . ชีววิทยาการถ่ายละอองเกสรของกล้วยไม้ดินเอื้องศรีประจิม (Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.