ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์
นักวิจัย : ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล . (2550). การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล . 2550. "การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล . "การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล . การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพและความจำเพาะของอนุภาคแม่เหล็กนาโนที่เคลือบด้วยเด็คเตรนในการจับกับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ สเตร๊ปโคคอคลัส มิวแทนส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.