ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน
นักวิจัย : นภา สุขใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภา สุขใจ . (2550). ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภา สุขใจ . 2550. "ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภา สุขใจ . "ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นภา สุขใจ . ผลของการยึดซีเมนต์ชั่วคราวต่อการยึดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันที่เคลือบด้วยสารยึดติดเนื้อฟัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.