ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่
นักวิจัย : มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย . (2549). การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย . 2549. "การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย . "การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย . การใช้ไคโตซาน และ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.