ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี
นักวิจัย : วาริณี พละสาร , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาริณี พละสาร , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . (2549). การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาริณี พละสาร , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . 2549. "การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาริณี พละสาร , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . "การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
วาริณี พละสาร , ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ . การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมากจอกเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.