ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
นักวิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค , ฉัตรฤดี ลำดวน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหมวรรณ เหมะนัค , ฉัตรฤดี ลำดวน . (2549). กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เหมวรรณ เหมะนัค , ฉัตรฤดี ลำดวน . 2549. "กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เหมวรรณ เหมะนัค , ฉัตรฤดี ลำดวน . "กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
เหมวรรณ เหมะนัค , ฉัตรฤดี ลำดวน . กระบวนการสร้างทุนทางสัมคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา บ้านปากแซ. กิ่ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.