ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : สุปิยา ทาปทา , สุรนี แก้วกลม , อภินันท์ สงเคราะห์ , ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์
คำค้น : บุญผะเหวด , การเสพย์ , จังหวัดอุบลราชธานี , กระบวน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปิยา ทาปทา , สุรนี แก้วกลม , อภินันท์ สงเคราะห์ , ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ . (2549). การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปิยา ทาปทา , สุรนี แก้วกลม , อภินันท์ สงเคราะห์ , ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ . 2549. "การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปิยา ทาปทา , สุรนี แก้วกลม , อภินันท์ สงเคราะห์ , ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ . "การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
สุปิยา ทาปทา , สุรนี แก้วกลม , อภินันท์ สงเคราะห์ , ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ . การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวดในจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.