ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048
นักวิจัย : สามารถ มูลอามาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สามารถ มูลอามาตย์ . (2545). การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สามารถ มูลอามาตย์ . 2545. "การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สามารถ มูลอามาตย์ . "การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สามารถ มูลอามาตย์ . การเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อย โดยการหมักแบบกะ กึ่งกะ และกึ่งต่อเนื่อง โดย Saccharomyces cerevisioe TiSTR 5048. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.