ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร
นักวิจัย : ชนิดา หันสวาสดิ์
คำค้น : อาหารเช้าสำเร็จรูป , ปลายข้าวเสริมสมุนไพร , herbs. , grits , cooked breakfast
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร

บรรณานุกรม :
ชนิดา หันสวาสดิ์ . (2547). การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . 2547. "การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . "การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ชนิดา หันสวาสดิ์ . การผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากปลายข้าวเสริมสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.