ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
นักวิจัย : ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
คำค้น : จำแนกสารต้านออกซิเดชั่น , เปลือกข้าว , การสกัด , คุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . (2549). การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . 2549. "การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . "การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.