ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic
นักวิจัย : ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส . (2545). การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส . 2545. "การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส . "การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส . การศึกษาผลระงับปวดของแคปไซชินชนิดทาเฉพาะรักษาโรค Trigeninal reuralgic. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.