ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน
นักวิจัย : วรรณกนก เขื่อนสุข
คำค้น : พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด , น้ำแดงผสมคอลลาเจน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณกนก เขื่อนสุข . (2551). พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณกนก เขื่อนสุข . 2551. "พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณกนก เขื่อนสุข . "พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
วรรณกนก เขื่อนสุข . พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.