ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย
นักวิจัย : วรรณกนก เขื่อนสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณกนก เขื่อนสุข . (2550). การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณกนก เขื่อนสุข . 2550. "การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณกนก เขื่อนสุข . "การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วรรณกนก เขื่อนสุข . การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.