ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน
นักวิจัย : ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
คำค้น : เบาหวาน , ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาล , สารสกัดฮว่านง๊อก , หนูที่ , เลือด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อก ในหนูที่เป็นเบาหวาน โดยอาศัย Streptozotocin ในการเหนี่ยวนำ

บรรณานุกรม :
ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . (2552). การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . 2552. "การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . "การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ภาวนา พนมเขต , สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ . การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกในหนูที่เป็นเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.