ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ศุภกัญญา จันทรุกขา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภกัญญา จันทรุกขา . (2554). การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภกัญญา จันทรุกขา . 2554. "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภกัญญา จันทรุกขา . "การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศุภกัญญา จันทรุกขา . การศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดย่อม ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.