ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิจัย : ลักษณีย์ บุญขาว , ปวีณา ลิมปิทีปราการ , ปัณฑิตา สุขมาลย์ , พลากร สืบสำราญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลักษณีย์ บุญขาว , ปวีณา ลิมปิทีปราการ , ปัณฑิตา สุขมาลย์ , พลากร สืบสำราญ . (2553). ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลักษณีย์ บุญขาว , ปวีณา ลิมปิทีปราการ , ปัณฑิตา สุขมาลย์ , พลากร สืบสำราญ . 2553. "ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลักษณีย์ บุญขาว , ปวีณา ลิมปิทีปราการ , ปัณฑิตา สุขมาลย์ , พลากร สืบสำราญ . "ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ลักษณีย์ บุญขาว , ปวีณา ลิมปิทีปราการ , ปัณฑิตา สุขมาลย์ , พลากร สืบสำราญ . ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.