ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
นักวิจัย : นิพนธ์ เกตุจ้อย
คำค้น : Large Scale PV Power Plant, , Tracking System, , เซลล์แสงอาทิตย์, , ดวงอาทิตย์, , ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ , โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

  1. สร้างระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ (Tracking) สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยจะพัฒนาทั้งโครงสร้างรองรับ ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุม
  2. ศึกษาสมรรถนะทางด้านเทคนิคของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น เปรียบเทียบกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixing) 
  3. ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่และระบบที่เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้น

บรรณานุกรม :
นิพนธ์ เกตุจ้อย . (2554). การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . 2554. "การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . "การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นิพนธ์ เกตุจ้อย . การศึกษาและพัฒนาระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์สำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.