ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ
นักวิจัย : ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :งานก่อสร้างผนังถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งผนังในอาคารจำแนกออกได้เป็นสองประเภทคือ ผนังชนิดรับน้ำหนักและไม่รับน้ำหนัก ปัจจุบันวัสดุก่อที่นำมาใช้สำหรับงานผนังในอาคารมีหลายประเภท ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่น อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญหรืออิฐก่อสร้างมาตรฐาน อิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา บล็อกประสานหรืออิฐดินซีเมนต์ ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะมีกระบวนการผลิต วัสดุ และรูปแบบ รวมทั้งการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป คอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกเป็นวัสดุก่อที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 20x40 ซม. หนาระหว่าง 7-20 ซม. การใช้งานของคอนกรีตบล็อกจะมีลักษณะเหมือนอิฐมอญแต่มีข้อดีกว่าคือมีขนาด มาตรฐาน ในขณะที่อิฐมอญมีขนาดไม่คงที่ทำให้คอนกรีตบล็อกก่อง่ายและเร็วกว่า และยังสามารถประมาณจำนวนวัสดุได้ง่ายกว่า ทำให้การก่อสร้างอาคารด้วยคอนกรีตบล็อกจะมีราคาถูกกว่าอิฐมอญ [1] ส่วนผสมหลักที่ใช้ผลิตคอนกรีตบล็อกคือ ปูนซีเมนต์ ทราย หินย่อย และน้ำ [2] ดังนั้นในการลดต้นทุนการผลิตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาวัสดุซึ่งมีราคาถูก มาใช้แทนที่ส่วนผสมหลัก ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนที่ ปูนซีเมนต์บางส่วนในคอนกรีตเพื่อเป็นการลดปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม เนื่องจากเถ้าแกลบมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน สามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำทำให้มีคุณสมบัติเชื่อมประสาน และยังเพิ่มคุณสมบัติด้านกำลังอัดของคอนกรีต ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุด มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 25 ล้านตัน ซึ่งเป็นแกลบประมาณ 5 ล้านตัน [3] แกลบส่วนมากจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเถ้า แกลบเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการเผาแกลบดังกล่าว ปัญหาที่เกิดจากเถ้าแกลบบคือ เถ้าแกลบซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถฟุ้งกระจายทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นภาระที่ต้องกำจัดทิ้งไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเถ้าแกลบที่ผลิตได้ในประเทศไทยในปี 2545 มีจำนวนมากถึง 972,000 ตัน [3] ซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะทำการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้เถ้าแกลบให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้ทำการศึกษาการนำเถ้าแกลบมาใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน เพื่อลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อก และจากการรายงานของ วัชระ เพิ่มชาติ [4] เถ้าแกลบยังสามารถช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการนำความร้อนของคอนกรีตได้อีกด้วย ในปี 2543 มีการใช้ยางในประเทศไทยมากถึง 250,000 ตัน3 ซึ่ง 38% มาจากยางรถยนต์และมีการใช้ยางเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยทั่วไปวิธีที่ใช้กำจัดยางรถยนต์ที่หมดสภาพแล้วคือการเผาซึ่งถือว่าเป็น วิธีที่ดีสุดและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ต่อมาได้มีการแก้ปัญหาโดยนำยางไปกองรวมกันไว้ในพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นการ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะกองยางดังกล่าวมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และยังเป็นที่อาศัยของ สัตว์และแมลงต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม [5] ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการนำเศษยาง (Crumb rubber) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากยางรถยนต์ที่หมดสภาพนำมาบดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อใช้ใน งานคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการนำความร้อนให้ดีขึ้นและได้มีการศึกษา วิจัยจนประสบความสำเร็จมาแล้วนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ทดลองนำเศษยางมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกร่วมกับ เถ้าแกลบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการนำความร้อนและลดหน่วยน้ำหนักของบล็อก เนื่องจากยางรถยนต์มีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำและหน่วยน้ำหนักน้อยเมื่อ เทียบกับทรายและหินย่อย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำเศษยางมาใช้แทนที่ทรายหรือหินย่อยบางส่วน เพื่อทำให้คอนกรีตบล็อกมีน้ำหนักเบาและเพิ่มความเป็นฉนวน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยสามารถลดขนาดชิ้นส่วนของ โครงสร้างหลักได้แก่ เสา และคาน เนื่องจากบล็อกคอนกรีตมีน้ำหนักเบา และยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศเพราะความเป็นฉนวนของ บล็อกทำให้ดูดซับพลังงานความร้อนได้น้อยกว่าบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างด้วย คอนกรีตบล็อกทั่วไป และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ด้วย


บรรณานุกรม :
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ . (2555). การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ . 2555. "การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ . "การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ . การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษยางและเถ้าแกลบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.