ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน
นักวิจัย : พัฒนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . (2553). กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . 2553. "กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . "กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ . กลยุทธ์การให้อากาศต่อการเจริญและสรีระวิทยาของ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทานอลความเข้มข้นสูงจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.