ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : นุศรา สุระโคตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุศรา สุระโคตร . (2550). สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นุศรา สุระโคตร . 2550. "สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นุศรา สุระโคตร . "สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นุศรา สุระโคตร . สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินตะกอนชั้นล่างและชั้นกลาง ของหมวดหินมหาสารคาม บริเวณแอ่งน้ำสกลนคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.