ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน
นักวิจัย : จินตนา ศรีผุย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา ศรีผุย . (2553). การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตนา ศรีผุย . 2553. "การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตนา ศรีผุย . "การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
จินตนา ศรีผุย . การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่าและฟักข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.