ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)
นักวิจัย : ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
คำค้น : สาขาการพยาบาล , ระยะ 10 ปีข้างหน้า , วามต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)

บรรณานุกรม :
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . (2547). การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . 2547. "การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . "การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . การศึกษาวิจัยการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ สาขาการพยาบาลในระยะ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2547-2556). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.