ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
คำค้น : ผู้สูงอายุไทย , ลำพูน , ตัวชี้วัดสุขภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน

บรรณานุกรม :
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . (2552). การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . 2552. "การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . "การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ . การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุไทย: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.