ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ
นักวิจัย : พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ . (2554). ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ . 2554. "ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ . "ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ . ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงมีครรภ์เพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 1เดือนหลังคลอด, งานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.