ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด
นักวิจัย : จิราวรรณ ดีเหลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราวรรณ ดีเหลือ . (2554). การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราวรรณ ดีเหลือ . 2554. "การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราวรรณ ดีเหลือ . "การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
จิราวรรณ ดีเหลือ . การวัดความสูงยอดมดลูก: การสร้างโค้งปกติ การสร้างโค้งรายบุคคล และคุณค่าการทำนายน้ำหนักแรกคลอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.