ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546
นักวิจัย : สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ . (2546). การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ . 2546. "การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ . "การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ . การสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันเอชไอวีในสตรีไทยในชนบทภาคเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2536 กับ พ.ศ.2546. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.