ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ
นักวิจัย : กิ่งฟ้า แสงลี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ

บรรณานุกรม :
กิ่งฟ้า แสงลี . (2550). การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิ่งฟ้า แสงลี . 2550. "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิ่งฟ้า แสงลี . "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
กิ่งฟ้า แสงลี . การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคลอดปกติ การตัดและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.