ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : กรรณิการ์ กันธะรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ กันธะรักษา . (2535). การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . 2535. "การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . "การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535. Print.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . การเปรียบเทียบความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กระบวนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2535.