ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
นักวิจัย : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
คำค้น : มะเร็งเต้านม , ผู้รอดชีวิต , ประสบการณ์ชีวิต
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . (2545). ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . 2545. "ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . "ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ . ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.