ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป
นักวิจัย : ศักดิ์ศรี สุภาษร
คำค้น : สืบเสาะ , รายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป , บทปฏิบัติการเคมีแบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์ศรี สุภาษร . (2552). การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์ศรี สุภาษร . 2552. "การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์ศรี สุภาษร . "การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ศักดิ์ศรี สุภาษร . การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีแบบสืบเสาะเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.