ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : นฤมล แก้วจำปา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล แก้วจำปา . (2548). สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฤมล แก้วจำปา . 2548. "สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฤมล แก้วจำปา . "สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
นฤมล แก้วจำปา . สมดุลของพลังงานและอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน บริเวณพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.