ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ
นักวิจัย : นิรมล รังสยาธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิรมล รังสยาธร . (2550). การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรมล รังสยาธร . 2550. "การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรมล รังสยาธร . "การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นิรมล รังสยาธร . การศึกษาชีววิทยาของสมุนไพรพื้นบ้านเพี้ยฟาน (Clausena excavata Burm.F.) การสกัดแยกสารทุติยภูมิ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสารทุติยภูมิและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการสกัดแยกสารทุติยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.