ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . (2553). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . 2553. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพชุมชน ของบ้านไค้นุ่น ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยน้ำผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.