ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล
นักวิจัย : ยงยุทธ ข้ามสี่
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ ข้ามสี่ . (2551). วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . 2551. "วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . "วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ยงยุทธ ข้ามสี่ . วิธีการยืดอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ฟาเลนนอพซิล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.