ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II
นักวิจัย : วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ . (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ . 2554. "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ . "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ . การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยโดยข้าวฟ่างหวาน เพื่อส่งเสริมพลังงานชีวภาพ และความยั่งยืนของการใช้ที่ดิน II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.