ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II
นักวิจัย : สนั่น จอกลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนั่น จอกลอย . (2554). การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น จอกลอย . 2554. "การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น จอกลอย . "การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สนั่น จอกลอย . การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.