ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
นักวิจัย : สนั่น จอกลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนั่น จอกลอย . (2554). การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น จอกลอย . 2554. "การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น จอกลอย . "การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สนั่น จอกลอย . การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.