ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง
นักวิจัย : ภาณุพล หงษ์ภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาณุพล หงษ์ภักดี . (2554). อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาณุพล หงษ์ภักดี . 2554. "อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาณุพล หงษ์ภักดี . "อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ภาณุพล หงษ์ภักดี . อิทธิพลของขุยมะพร้าวที่เติมในวัสดุปลูกต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของดางเรืองและพิทูเนียที่ผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.