ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
นักวิจัย : บงกช ประสิทธิ์
คำค้น : , community , biomass gas , electricity generation , , การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดสอบสมรรถนะ และศึกษาอัตราการผลิตแก๊สชีวมวลที่เหมาะสมในการป้อนเข้าเครื่องยนต์ สันดาปภายในชีวมวลที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ถ่านไม้

บรรณานุกรม :
บงกช ประสิทธิ์ . (2550). การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บงกช ประสิทธิ์ . 2550. "การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บงกช ประสิทธิ์ . "การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
บงกช ประสิทธิ์ . การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.